Vấn đề thoát nước máy giặt

Nếu máy giặt của bạn không chảy ra đúng cách thì một thứ gì đó đang chặn bơm có thể khiến máy giặt ngừng chu trình. Nếu bạn có thể xác định nguyên nhân và sửa chữa nó sau đó máy giặt của bạn có thể bắt đầu làm việc lại. Quá nóng là nguyên nhân
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account